Цілі та проблематика. Журнал «Техніка та енергетика» – це науковий рецензований журнал, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті авторів з різних країн із широкого кола питань механізації та енергетичних ресурсів АПК. Більше про це у розділі Цілі та проблематика.

Засновники видання: Національний університет біоресурсів і природокористування України, ТОВ «Наукові журнали».

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 25126-15066 ПР від 17.02.2022.

Рік заснування: 2010.

Періодичність випуску: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська.

Головний редактор: 

Журнал включений до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 17 березня 2020 року № 409). Галузь наук: Технічні. Спеціальність: 131 - прикладна механіка, 133 - галузеве машинобудування.

У редакційну колегію наукового журналу входять відомі українські та закордонні вчені. Інформація про повний склад розміщена в розділі Редакційна колегія.

Індексація. Журнал «Техніка та енергетика» індексується міжнародними базами даних та каталогами:

Google Scholar
Google Scholar logo
Index Copernicus
Index Copernicus logo
Фахові видання України
Фахові видання України logo
AGRIS
AGRIS logo
НБУ ім. В.І. Вернадського
НБУ ім. В.І. Вернадського logo
BASE
BASE logo
Research Bible
Research Bible logo